( 0 )
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับประกัน
  1. การรับประกัน 1 ปีทันที (นับจากวันที่ติดตั้งสินค้า)
    • ฟรีค่าอะไหล่
    • ฟรีค่าแรง
    • ฟรีค่าเดินทาง
  2. สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว พบว่ามีปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติ ภายใน 1 ปี (นับจากวันที่ติดตั้งสินค้า) อยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมซึ่งไม่สามารถทำงานได้ เรามีเครื่องสำรองให้ใช้งาน
  3. บริษัทฯ มีบริการ On - Site Service ฟรีอบรมการทำงานในส่วนของเครื่องจักร และโปรแกรมการทำงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)