( 0 )
บริการ online
ให้บริการด้านเทคนิคโปรแกรม
ผ่านโปรแกรม Teamviewer โปรแกรมที่ให้บริการ
Wasatch SoftRip License
GT3PDIP
Cutting Master 3
ขั้นตอนการให้บริการ
1
แจ้งรายละเอียด พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
และช่วงเวลาที่สะดวก (8.30 - 17.00 น.
วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ผ่านช่องทางดังนี้
โทรแจ้งได้ที่เบอร์ 02-890-1213
(8.30 - 17.00 น.)
หน้า Contact กดที่นี่
2
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
Quicksupport (SKT) ไอคอนสีฟ้า หรือ
กดที่นี่
3
เปิดโปรแกรม  รวมถึงอธิบายปัญหาที่เกิดให้กับช่างที่ให้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ควรแจ้ง รายละเอียดพอสังเขปไว้ล่วงหน้าก่อน