จักรคอมพิวเตอร์ จักรปักคอมพิวเตอร์ จักรอุตสาหกรรม เครื่องปักคอมพิวเตอร์ จักรปักคอม เครื่องพิมพ์เสื้อดิจิตอล เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ไหมปักโพลีเอสเตอร์ SKT Embroidery Co., Ltd.
จักรปักคอมพิวเตอร์ จักรอุตสาหกรรม เครื่องปักคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เสื้อดิจิตอล เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ SKT Embroidery
081-821-5547
บริการด้วยใจ... ที่เป็นหนึ่ง
0
SWF
RICOMA
RISO
EPSON
GRAPHTEC
WILCOM
Support
TeamViewer สำหรับการสนับสนุนระยะไกล การสนับสนุนระยะไกล
ให้บริการด้านเทคนิคโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Teamviewer
โปรแกรมที่ให้บริการ
  • Wilcom (License)
  • PE Design (License)
  • Wasatch SoftRip License (Epson)
  • GT3PDIP (Brother DTG)
  • RISO (GOCCOPRO Series)
  • Cutting Master 3 (Graphtec) 

ขั้นตอนการให้บริการ
1. แจ้งรายละเอียด พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ และช่วงเวลาที่สะดวก (8.30 - 17.00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ผ่านช่องทางดังนี้
  • โทรแจ้งได้ที่เบอร์ 02-890-1213 (8.30 - 17.00)
  • หน้า Contact กด ที่นี่
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer Quicksupport (SKT) ไอคอนสีฟ้า หรือกด ที่นี่
3. เปิดโปรแกรม Teamviewer Quicksupport รวมถึงอธิบายปัญหาที่เกิดให้กับช่างที่ให้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ควรแจ้งรายละเอียดพอสังเขปไว้ล่วงหน้าก่อน